De Groene Reiger

Oprichtster Dorien Reiche-Kotterman

Als Wagenings ingenieur ben ik via een onderzoek naar de positieve en negatieve factoren op kennisuitwisseling bij tuinders terechtgekomen bij de Nederlandse Tuinbouw Studiegroepen . Daar ben ik “ besmet” met het gedachtengoed: samen weet je en bereik je meer dan alleen. En dat principe heb ik altijd met succes toe kunnen passen. In de glastuinbouw als programmamanager bij de opzet van een milieuzorgsysteem met en door tuinders bijvoorbeeld. In de natuur & milieusector bij de ontwikkeling van partnerships op het gebied van klimaat en energie of natuur en gezondheid. Zo komen de regionale duurzame dinsdagen voor de ondersteuning van burgerinitiatieven in Noord- en Zuid-Holland van mijn hand.

 

Een recent programma is Groen Dichterbij dat ik voor het IVN heb ontwikkeld in samenwerking met onder andere het Oranje Fonds. Groen Dichterbij wil de sociale cohesie en de leefbaarheid in wijken vergroten door middel van vergroening van de wijken door de bewoners zelf.

Medio 2012 heb ik het bedrijf de Groene Reiger opgezet dat zich richt op het creëren van een duurzame, groene en daarmee gezondere leefomgeving.

 

Focus

De focus van de Groene Reiger ligt op het betrekken van mensen en organisaties bij deze verduurzaming. Participatie van mensen, delen in elkaars kennis en kunde, dat proces op gang brengen en toepassen, daarin kan ik ondersteunen. En dat in een groene, duurzame context. Duurzaam ook in de zin van economisch rendabel. Dus zowel het benutten van de waarde van betrokken en participerende burgers als de baten van groen voor de gezondheid, de duurzame productie van energie.

 

Samenwerking

De Groene Reiger werkt, afhankelijk van de gewenste expertise, nauw samen met andere organisaties vanuit het netwerk binnen zowel de land- en tuinbouw als de natuur en milieu(educatie) sector.

Zij ondersteunt in Noord-Holland op dit moment een aantal gemeenten en non-profitinstellingen bij het gebruik van groen als instrument voor welzijn, sociale cohesie en participatie van ouderen en minder validen. Zoals de internationale stichting FEEN (Foundation for Environmental Education). Tevens begeleidt zij diverse initiatiefnemers rondom groen en welzijn bij de opstart van hun project.

 

Klik eens verder op de site...