De Groene Reiger

Producten

Wij adviseren en ondersteunen initiatieven van overheden, bedrijven en particulieren bij hun duurzaamheidsambities. En zorgen voor participatie van burgers bij deze verduurzaming. Want een duurzaam resultaat vraagt om verbinding met de samenleving.

 

Gebruikmakend van een breed netwerk in natuur & milieu en en landbouw brengen wij de juiste partijen bij elkaar. De Groene Reiger ontwikkelt creatieve oplossingen, werkt ideeën uit, zorgt voor kennisuitwisseling met gelijksoortige initiatieven en adviseert over mogelijke fondsen of economische dragers.

 

Jongerenparticpatie

Jongeren kunnen vanuit hun perspectief verfrissende nieuwe ideeën leveren en een eigen visie op plannen van overheid of bedrijfsleven. Zij zorgen hiermee voor een directe betrokkenheid, participatie van jongeren bij de ontwikkeling en innovatie in bijvoorbeeld de energiesector. Participatie van jongeren bij beleid rondom maatschappelijke thema's als klimaat en energie en duurzaam voedsel houdt bestuurders en ondernemers scherp, geeft kritisch tegenwicht aan plannen en zorgt voor het nodige contact met de maatschappij.

Daarnaast kan een rechtstreekse afstemming met jongeren, met hun ideeën en wensen, de gewenste ontwikkeling van de betrefende sector versterken. Zij kunnen ondernemers, maatschappelijke organisaties en bestuurders bewegen duurzame, integrale oplossingen uit te werken die rekening houden met de jongeren die straks op deze arbeidsmarkten gaan werken.

 

Groen als instrument voor sociale cohesie

 

 

 

 

 

Nieuws en projecten, klik op thema en lees verder