De Groene Reiger

Nieuws van 27 maart 2013!

 

Van Ypestein naar het Willibrordusterrein

Op 13 februari is door de initiatiefnemers de eerste bijeenkomst met de buurtbewoners van Ypestein georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst zijn de doelstellingen besproken van de tuin en ideeën voor het ontwerp.

Het idee achter de tuin, de wens om elkaar te ontmoeten, met elkaar wat te ondernemen, natuurbeleving en natuureducatie voor de kinderen, werd zeer gedragen. Het bleek echter dat de zorg en angst voor vandalisme, een buurttuin op dit moment, op die plek niet mogelijk maakte. Vervolgens is in een gesprek met de GGZ-NHN en Stichting de Buitenkans een locatie binnen Ypestein, maar op het terrein van de Willibrordus in beeld gekomen. Dat heeft geleid tot een zeer inspirerend overleg met de buurtbewoners om met elkaar de mogelijkheden van deze locatie door te spreken. De doelstellingen blijven ontmoeting, natuurbeleving en educatie.

 

Een belangrijke doelstelling van een van de initiatiefnemers, Stichting de Buitenkans, is het veranderen van de negatieve beeldvorming over mensen met geestelijke gezondheidsproblemen. In samenwerking met GGZ-NHN doen zij dat door het opzetten van beeldvormingsactiviteiten. De buurttuin draagt bij aan het tot stand brengen van deze ontmoetingen en daarmee aan de doelstelling van de Stichting. Met cliënten van de GGZ-NHN worden nu gezamenlijk een aantal activiteiten georganiseerd en uitgevoerd. De eerste activiteit die op stapel staat is de organisatie van een zaai- en plantdag voor jong en oud. Zowel voor plantmateriaal voor de buurttuin, als bijvoorbeeld voor kinderen om zelf mee te nemen naar hun eigen tuintje.

 

 

 

 

 

 

Klik eens verder op de site...