De Groene Reiger

Energy Challenges

 

In opdracht van gemeente Alkmaar doet de Groene Reiger een verkenning naar de interesse van scholen en bedrijven in deelname aan Energy Challenges. Energy Challenges is een spel tussen jongeren in de school en tussen de verschillende jongerenteams van de deelnemende scholen. Het project is ontwikkeld in opdracht van Energy Valley . Het belangrijkste doel van het project is het creëren van energiebewust gedrag en het bijbrengen van kennis over energie en besparing bij de leerlingen gedurende hun hele schoolcarrière. Dit moet leiden tot meer interesse in deze thema’s, waardoor meer leerlingen zich laten opleiden voor de energiesector en er voldoende arbeidskrachten voor de branche zullen zijn.

Dit leidt tot daadwerkelijk een bijdrage aan het slimmer omgaan met energie op school (en dus energiebesparing) en tot meer interesse in energie-gerelateerde opleidingen.

 

Het plan is om dit project vanaf september dit jaar te starten op minimaal 10 scholen van het basisonderwijs, het Voortgezet onderwijs in samenwerking met studenten van het MBO Horizon College en Hogeschool In-Holland.

 

 

 

 

 

 

 

Klik eens verder op de site...