De Groene Reiger

Project Buurttuin Ypestein Heiloo

Met de basisscholen De Meander en de Paulus is De Groene Reiger bezig met de oprichting van een buurttuin in de wijk Ypestein in Heiloo. Deze buurttuin komt op een nu nog door de gemeente beheerd stuk grond en wordt straks opgezet en onderhouden door de buurt.

Voor de kinderen van de basisscholen betekent het een groene speel- en leertuin. Waarin ze in een groene omgeving kunnen spelen. En ze niet alleen uit boeken leren maar zelf beleven hoe een rups een vlinder wordt. Ontdekken dat een tomaat eerst aan de plant groeit voordat mama ze uit de supermarkt haalt.

Maar tevens willen we met deze tuin de betrokkenheid van de buurtbewoners met elkaar vergroten. Jong en oud gaan samenwerken aan een groenere buurt. We proberen nadrukkelijk ouderen en minder validen bij de buurttuin te betrekken.

Om de buurttuin mogelijk te maken hebben we al een aantal organisaties uitgenodigd om aan de tuin mee te helpen. Onder andere Stichting Welzijn, Wijkvereniging Ypestein, de GGZ, IVN en stichting Groei en Bloei willen graag meedenken en helpen bij het realiseren van de buurttuin.

 

Nieuws

 

Voor het laatste nieuws klik hier!

 

maandag 17 september 2012 was de eerste bijeenkomst voor de buurttuin Ypestein. Alle partijen waren het er over eens dat het in ieder geval een echte buurttuin moet worden. Voor (groot)ouders en bewoners die het leuk vinden om samen met kinderen te tuinieren. Voor buurtbewoners die zelf af en toe in de buurttuin willen werken. Een tuin waarin ook (geestelijk) minder validen betrokken zijn. En vooral een plek om te genieten.

Het plan is om in het voorjaar te starten met de grondbewerking en de beplanting.

Op dit moment doen we een buurtonderzoek. We willen een goed beeld krijgen hoeveel buurtbewoners mee willen werken. En wat zij graag in de tuin willen hebben. Met de gemeente Heiloo zijn we in gesprek over de precieze voorwaarden die zij stellen om de gemeentegrond voor de buurttuin te mogen gebruiken.

Heb je vragen, goede suggesties, of welllicht woon je in Ypestein en wil je graag meedoen, stuur dan even een mailtje naar : info@ degroenereiger.nl.

 

 

 

 

Klik eens verder op de site...