De Groene Reiger

We kunnen nu echt aan de slag!

 

Op dinsdag 8 januari 2013 hebben burgemeester en wethouders het beoogde stuk grond voor de buurttuin Ypestein in bruikleen gegeven Het wordt een pilot voor Heiloo, vooruitlopend het groenbeheerplan. Zie ook het artikel in het Noord-Hollands Dagblad van 10 januari jl.

 

In november 2012 is een kort behoefteonderzoek geweest die bijna alleen positieve reacties opleverde. Een aandachtspunt blijft het mogelijke vandalisme, waar de twee basisscholen helaas af en toe mee te maken krijgen.

Nu staat het nader informeren en betrekken van de buurt op het programma en het daadwerkelijke ontwerp van de tuin. De leerlingen van het Clusiuscollege in Castricum hebben afgelopen november de wensen gehoord voor de buurttuin en daar ontwerpen voor gemaakt. Ook leden van de vereniging Groei en Bloei hebben hun creativiteit hier op op losgelaten.

De ideeën voor de buurttuin zullen worden gepresenteerd op de buurtbijeenkomst die hoogstwaarschijnlijk de tweede week van februari gehouden gaat worden.

Heb je interesse om mee te doen, heb je goede suggesties, stuur dan even een mailtje aan info@ degroenereiger.nl.

 

Bedrijven en politieke partijen zetten zich in voor de buurttuin Ypestein

Bedrijven en politieke partijen zetten zich in voor de buurttuin

Nu de gemeente Heiloo ja heeft gezegd kunnen we ook weer enthousiast verder gaan met het zorgen voor de financiering van de buurttuin. Een politieke partij in Heiloo heeft al €200,- geschonken voor de inrichting van de tuin. Eind 2012 hebben op de beursvloer de Waaier in Alkmaar, zich al vier ondernemers achter de buurttuin geschaard. Bedrijf G.P Groot uit Heiloo brengt compost en een aantal grote boomstammen. Jan Hes uit Bakkum wil de grondbewerking voor zijn rekening nemen. Heras Hekwerk sponsort een deel van de omheining om de honden buiten te houden. En van Pesman advocaten krijgen we advies voor het inrichten van de vereniging of stichting die vereist is vanuit de gemeente Heiloo. Nu gaan we op zoek naar sponsoren voor het plantmateriaal, het gereedschap en het plaatsen van een bronpomp in de tuin!

Wilt u, als bedrijf of individueel de buurttuin ook steunen, en steun in natura is ook meer dan welkom, dan kunt u contact opnemen via info@ degroenereiger.nl.

 

 

 

 

 

Klik eens verder op de site...