De Groene Reiger

Stadslandbouw en duurzaam voedsel

 

 

Stadslandbouw is eigenlijk een specifieke invulling van vergroening van de stad. Naast de algemene waarden van groen in de stad is eveneens vanuit het obesitas-probleem aandacht voor stadslandbouw gewenst: aandacht voor gezonde voeding én voor tuinieren als gezonde activiteit. Daarnaast zijn educatie over productie van voedsel en de economische kansen van stadslandbouw interessant Stadslandbouw leent zich bij uitstek voor educatie aan kinderen over voeding, natuur en gezondheid. Door de kinderen nu kennis en ervaring te laten opdoen met het zelf kweken van groenten, zullen zij later meer interesse en commitment tonen voor gezonde en duurzame productie. Educatie laat de ‘groene’ boodschap krachtiger doorkomen in een omgeving die hier voor verder zo weinig ruimte biedt.

 

Natuur en gezondheid

 

 

De natuur, of kortgezegd groen, heeft op vele manieren een positief effect op de gezondheid en de leefomgeving. Onderzoek toont aan dat in groenere wijken minder conflicten zijn. En minder criminaliteit. Ook de gezondheid van de bewoners neemt toe. Gezondheidsklachten zoals ADHD en concentratieproblemen nemen af en de speel- en ontwikkelmogelijkheden van kinderen nemen toe.

De vele initiatieven in wijken en buurten laten zien dat meer groen in de directe leefomgeving een positieve werking.

Klimaat en Energie

 

De komende tien jaren worden cruciaal om de transitie naar een duurzame energievoorziening te versnellen. De redenen hiervoor zijn legio. Fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en uranium vervuilen het milieu en dragen bij aan klimaatverandering. Verminderen van onze afhankelijkheid van politiek instabiele regio’s, stijgende energieprijzen en makkelijk winbare voorraden olie, gas en uranium die eindig zijn. De betaalbaarheid van energie voor huishoudens en bedrijven staat onder druk en wereldwijd hebben 2 miljard mensen nog geen toegang tot moderne energie.

 

Een transitie vraagt fundamentele veranderingen van structuur, cultuur en werkwijzen en is niet alleen een kwestie van technologische innovaties waarop het Nederlandse duurzame energiebeleid lijkt te zijn gebaseerd. De duurzame energietransitie zit in doorbraakfase die vraagt om keuzes, verbreding en opschaling. Communicatie, educatie en participatie spelen hierin een belangrijke rol, naast een goede infrastructuur, financiële prikkels en afspraken tussen overheden en bedrijven.

De Groene Reiger zet zich met name in op jongerenparticipatie om de gewenste ontwikkeling naar duurzame energievoorziening en energiegebruik te versterken.

 

Werken aan een duurzame groene leefomgeving

Nieuws en projecten, klik op thema en lees verder