De Groene Reiger

Waarom, wie en hoe?

Filosofie en doelstelling

Mijn droom

Mijn droom is het creëren van een duurzame, groene, sociale en daarmee gezondere leefomgeving. Waarin samenwerking, win-win en het delen van elkaars kennis en kunde centraal staan. Hiervoor heb ik eind 2012 de Groene Reiger opgericht.

Voor een duurzame, groene leefomgeving is het voor mij essentieel dat de economische en sociale kansen van verduurzaming optimaal benut worden. De Groene Reiger ontwikkelt daarvoor concepten waarbij groen een instrument is om mensen elkaar te laten ontmoeten en daarmee een bijdrage leveren aan sociale cohesie zoals het project Een Groene Brug en Oud-Standing Heiloo. En concepten waar groen ingezet wordt ten bate van gezondheid en welzijn, biodiversiteit, klimaatadaptatie en recreatie zoals bij GroenSpoor.

Doelstelling

Het doel van De Groene Reiger is (samen-)werken aan een gezonde groene en sociale leefomgeving.

De focus ligt op het betrekken van mensen en organisaties bij verduurzaming, in het bijzonder door middel van de verbindende kracht en de vele baten van de natuur.

Het proces

Het principe is dat een win-win altijd mogelijk is. Waar mensen samen voordeel hebben, dragen zij gezamenlijk verantwoordelijkheid, is er gezamenlijke energie.

Het resultaat

Iedereen heeft baat bij groen, wellicht vanuit een ander perspectief, maar partijen vinden elkaar op grond van deze gezamenlijke wensen: verlangenverstrengeling door groen.

iedereen heeft baat bij groen

Over mezelf

Foto: Sandra Verkic Als Wagenings ingenieur ben ik in de sector glastuinbouw “besmet” geraakt met de duurzaamheidsgedachte en hun lijfspreuk: “samen weet je en bereik je meer dan alleen”. Bijvoorbeeld bij de opzet van een milieuzorgsysteem met en door tuinders. In de natuur en milieusector heb ik dit gedachtegoed toegepast bij de ontwikkeling van partnerships op het gebied van klimaat, energie en natuur en gezondheid. Zoals de ontwikkeling van het project Groen Dichterbij die de sociale cohesie en de leefbaarheid in wijken wil vergroten door middel van vergroening van de wijken door de bewoners zelf.

Eind 2012 heb ik De Groene Reiger opgericht met als doelstelling het creëren van een duurzame, groene, gezonde en sociale leefomgeving.

De focus ligt op het betrekken van mensen en organisaties bij deze verduurzaming. Duurzaam in de zin van sociaal en economisch rendabel. Dus zowel het benutten van de waarde van betrokken en participerende burgers als de baten van groen voor de gezondheid, sociale cohesie, klimaatadaptatie, recreatie. Kortom alle ECO-systeemdiensten die de natuur ons biedt. Mijn overtuiging is dat Iedereen baat heeft bij groen. Wellicht vanuit een ander perspectief, maar partijen vinden elkaar op grond van deze gezamenlijke wensen: verlangenverstrengeling door groen. Het principe is dat een win-win altijd mogelijk! is. Waar mensen samen voordeel hebben, dragen zij gezamenlijk verantwoordelijkheid, is er gezamenlijke energie.

 Dorien Kotterman
Winnar van "RABObank in de Kijkerprijs" 2018
Interview in de rubriek Evergreen door Groei & Bloei