banner picture

Samen werken aan groene verbinding voor mens en dier

Plant-Estafettes

Contact

Beschrijving

De deelnemende gemeenten creëren in oktober en november elk jaar weer een nieuwe groenverbinding binnen of tussen gemeenten. Dat doen zij in de vorm van een estafette. In 2023 doen 14 gemeenten mee. Met onder andere bewoners, lagere scholen, voorgezet onderwijs en MBO, bedrijven,  Landschap Noord-Holland en instellingen als AZC en GGZ, planten de gemeenten in achtereenvolgende weken (de plantestafette) bloembollen, vaste planten, bomen en struiken aan. In het buitengebied, in wijken, op bedrijventerreinen en langs fiets- en wandelpaden. Deze groene linten zijn niet alleen leuk om naar te kijken, maar zorgen ook voor voedsel voor bijen, vlinders en vogels en gezelligheid voor de planters en passanten.


collage

Doelstelling

Het doel van de GroenSpoor plant-estafettes is tweeledig
1. Het creëren van mooie, biodiverse en aantrekkelijke groene verbindingen Het vormen van fijnmazig groen netwerk binnen en tussen gemeenten. Deze dragen naast het vergroten van de biodiversiteit ook bij aan klimaatadaptatie (wateropgave, hittestress), gezondheid, de CO2- en stikstofopgave, burgerparticipatie en aantrekkelijke ommetjes in de buurt.
2. Participatie Naast het vergroten van biodiversiteit en klimaatadaptatie, bevordert het ook de participatie van bewoners bij het werken aan een gezonde, groene en sociale leefomgeving. Er is een actieve betrokkenheid van inwoners, scholen, bedrijven en instellingen bij het groen. Hiermee creëren de plantestafettes bewustwording en een sociaal netwerk.

Inheemse struiken, bloembolletjes en zaaien van kruiden...zo mooi en gezelig

Projecten Plant-Estafettes

Groenspoor Plantestafettes