Activiteiten van De Groene Reiger in de buurt

Nieuws

Beschrijving

Wat gebeurt er?

18-10-2021

GroenSpoor plant-estafette 2021 van start gegaan in Schagen  

Op zaterdagmiddag 16 oktober gaf gemeente Schagen het startschot voor de tweede GroenSpoor plant-estafette in Noord-Holland. Meteen een moment om aandacht te besteden aan de ambitie van de gemeente om 300.000 bomen te planten.

Met het planten van bessen dragende struiken en creëren van natuurvriendelijke oevers is Schagen de eerste van de 6 deelnemende gemeenten die samen met haar inwoners, scholen en bedrijven werken aan méér biodiversiteit en een bijdrage aan de klimaatadaptatie. De GroenSpoor plant-stafettes wodren georganiseerd door De Groene Reiger

Aantrekkelijke groene verbindingen voor mens en dier

De GroenSpoor plant-estafettes zorgen voor mooie, biodiverse en aantrekkelijke groene verbindingen binnen en tussen gemeentes. Deze groene sporen zijn niet alleen leuk om naar te kijken maar zorgen ook voor voedsel voor bijen, vlinders en vogels. Struiken die thuishoren in deze omgeving, zoals bijvoorbeeld vlierstruiken, meidoorn, grauwe wilg en sleedoorn worden geplant. Zij geven nectar en stuifmeel aan bijen, hommels, vlinders en andere insecten. Vogels kunnen hun nest maken in de struiken en zijn dol op hun bessen, egeltjes kunnen hier een schuilplekje vinden. Ze leveren leuke groene ommetjes, zorgen voor meer wateropvang en minder hitte stress.

De start van de aanplant van 300.000 bomen in Schagen

In Schagen werkten de deelnemers aan een van de locaties van "Schagen groeit door" dat als ambitie heeft om binnen 30 jaar 300.000 bomen en struiken te planten voor een groener Schagen voor de leefbaarheid van mens en dier. Het gaat niet alleen om biodiversiteit en een gezonde leefomgeving, inzet is ook het versterken van het landschap door historische verbindingswegen zoals bijvoorbeeld de oude trambaan, de oorspronkelijke terpen en kreekruggen weer zichtbaar te maken in het landschap. Wethouder Heddes: ''Gemeente Schagen wil de komende jaren heel veel bomen, struiken en bloemen planten. Wij doen dit zodat we kunnen wonen en recreëren in een mooie omgeving die past bij het landschap. We willen de biodiversiteit in de gemeente weer laten groeien in plaats van dat het afneemt.'' Die ambitie spreekt gedeputeerde Esther Rommel aan: “Provincie Noord-Holland beschermt het waardevolle landschap rond Schagen in de provinciale Omgevingsverordening. Ik zet mij er voor in met een bijdrage uit het Investeringsbudget Landschapsversterking dat we als provincie ook bijdragen aan het versterken van dit landschap en het verbeteren van de toegankelijkheid ervan voor de bewoners en recreanten. Door inheemse bomen en struiken te planten maken we naast de mensen ook de dieren blij.”

Handen uit de mouwen voor een groene en gezonde leefomgeving

Om te laten zien hoe je de dieren ook helpt met het inzetten op een groene gezonde leefomgeving presenteerden leerlingen van het Clusius handige en praktische tips om thuis duurzamer te leven. Zelf compost maken bijvoorbeeld, of hergebruik van materialen. Duurzamer inkopen doen betekent ook minder belasting van het milieu. En daarmee werk je ook mee aan de biodiversiteit .  En toen was het tijd voor actie: rond de 35 deelnemers vertrokken op de fiets naar de plantlocatie: de Lutjewallerweg, een historische verbindingsweg. Daar zetten de wethouder en gedeputeerde de eerste schop in de grond. Zij gaven hiermee de “de startschop” voor de GroenSpoor Plant-estafette 2021. Nadat alles gezaaid was en de planten in de grond stonden werd het estafettestokje, 'de startschop', doorgegeven aan de volgende gemeente die mee gaat doen aan de plantestafette: de gemeente Heerhugowaard.

De estafette vindt de aankomende weken nog plaats in Heerhugowaard, Alkmaar, Heiloo, Castricum en Heemskerk. Je kunt je hier nog opgeven: online aanmelden. Aan de plant-estafettes kunnen maximaal 30 tot 40 mensen deelnemen, dus wees er snel bij!

 Link

10-10-2021

Voor de tweede keer organisatie Plant estafettes  

Zes gemeenten in Noord-Holland planten met haar inwoners in achtereenvolgende weken (de estafette) aantrekkelijke groene linten aan met bloembollen, vaste planten, struiken en/of bomen. Dat kan in een wijk zijn, langs een fiets of wandelpad of op een bedrijventerrein. Bij de plant-estafettes zijn bewoners, scholen, ondernemers, zorginstellingen en lokale (natuur)verenigingen betrokken. De estafette begint 16 oktober in Schagen en vindt de weken daarop plaats in Heerhugowaard, Alkmaar, Heiloo, Castricum en Heemskerk.


Deelname
Wil je ook meedoen ? Geef je dan op via dit online inschrijfformulier of stuur een e-mailtje naar plantestafette@gmail.com. Aan de plantestafette kunnen maximaal 30 mensen deelnemen, dus wees er snel bij! Handen uit de mouwen voor een groene en gezonde leefomgeving De GroenSpoor plant estafettes zorgen voor mooie, biodiverse en aantrekkelijke groene verbindingen binnen en tussen gemeentes. Deze groene sporen zijn niet alleen leuk om naar te kijken maar zorgen ook voor voedsel voor bijen, vlinders en vogels. De droom is dat over de jaren steeds meer gemeentes in Noord-Holland deelnemen aan de jaarlijkse GroenSpoor plant estafettes en dat dit fijnmazige groene netwerk realiteit wordt! Doordat gezamenlijk wordt geplant worden mensen ook nog eens enthousiast gemaakt om zelf ook aan de slag te gaan.


Overzicht locaties plantestafette
Schagen                      Zaterdag 16 oktober 13.15 Clusius College
Plantlocatie                Lutjewaller weg
Te planten                  inheemse bessen dragende struiken, zaaien bloemenmengsel
Samen met                 Landschap NH, Clusius College


Heerhugowaard :      Dinsdag 26 oktober 13.30 AZC
Plantlocatie                Bermen langs de weg bij AZC
Te planten                  Heesters, vaste planten en verwilderingsbollen
Samen met                 LNH, Leerlingen Clusius, AZC en Groei en Bloei


Heiloo                         Woensdag 27 oktober 10.00 Paulusschool , Ypesteinerlaan
Plantlocatie                langs Ypesteinerlaan
Te planten                  Bioborders: vaste plantenborders
Samen met                 Leerlingen basisschool de Paulus, Basisschool de Meander, Bijenlint Heiloo, Vereniging Groei en Bloei


Castricum                   Woensdag 3 november 9.15 Clusius College Oranjelaan
Plantlocatie                Kortenaerpark
Te planten                  Struiken, vaste planten, zaaimengsel
Samen met                 Bijzzzzzaak, Groei en Bloei, LNH, Clusius College Castricum,


Alkmaar                      Donderdag 4 november 13.00 Hortus Alkmaar
Plantlocatie                Bedrijventerrein Beverkoog
Te planten                  Bollen, inrichten insectenhotel
Samen met                 Werknemers bedrijven, LNH, Hortus, Clusius Alkmaar


Heemskerk                 Woensdag 10 november 9.30 Basisschool de Kariboe
Plantlocatie                Rameaustraat
Te planten                  Bessendragende inheemse struiken
Samen met                 Bewoners wijk, leerlingen Kariboe, de buurttuin, LNH, verzorghuis Meerstate, Groei en Bloei

 Link

20-11-2020

Zoals de plantestafette in Heiloo: leuke foto's en filmpje  

Start plantestafette castricum: 8000 bollen in Park Walstro
Bekijk de video hier

 Link

04-11-2020

Plantestafette Gemeente Alkmaar  

Wethouder Robert te Beest geeft de startschop!

 Link

22-10-2020

Plant-estafette - Meer dan natuur alleen  

“Op zaterdagmiddag 24 oktober startte de eerste GroenSpoor plant-estafette in Noord-Holland met het planten van meer dan 17.000 bollen in Heerhugowaard.” Tenminste dat had de kop van dit bericht moeten zijn. Door de strengere coronamaatregelen kon dit evenement helaas niet doorgaan in de geplande vorm.

Vijf gemeenten in Noord-Holland stonden in de startblokken om in achtereenvolgende weekenden, de estafette, bloembollen, vaste planten, struiken en/of bomen aan te planten. Om samen met bewoners, scholen, ondernemers, zorginstellingen en lokale natuurverenigingen mooie bloemrijke stroken te creëren in wijken, of langs wandel- en fietspaden. Deze groene linten zijn niet alleen leuk om naar te kijken maar zorgen ook voor voedsel voor bijen, vlinders en vogels en gezelligheid voor de planters en passanten.

Een fijnmazig groen-sociaal netwerk

Verbindingen tussen stukjes groen, tussen natuurgebiedjes zijn belangrijk voor dieren en planten om te kunnen overleven. GroenSpoor plant-estafettes zijn bedoeld om mooie, biodiverse en aantrekkelijke groene verbindingen aan te leggen binnen en tussen gemeentes. Ze werken op deze manier aan een fijnmazig natuurnetwerk. Vanuit de actieve betrokkenheid van de inwoners, scholen, bedrijven en instellingen creëren de plantestafettes ook een sociaal netwerk. Deze mooie verbindingen leveren ook weer leuke groene ommetjes. 

Zorgen voor meer biodiversiteit is ook een belangrijk thema bij provincie Noord-Holland. Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “Dat doen we onder andere door het aanleggen van tunnels, bruggen en andere doorgangen in en nabij natuurgebieden. Daardoor maken we het leefgebied van planten en dieren een stuk groter, waardoor de biodiversiteit toeneemt. Hulp van inwoners om groene stukken aan elkaar te verbinden is heel welkom. Daarom ben ik ook erg enthousiast over deze plant-estafette.”

De droom is dat over een aantal jaar een groot aantal gemeentes in Noord-Holland deelneemt aan de jaarlijkse GroenSpoor plant-estafette en dat dit fijnmazige netwerk realiteit wordt!

Toch nog een startschop in Heerhugowaard

De plantestafette zou starten in Heerhugowaard. Leerlingen van de tweede klas van het Clusius hebben zich daar ter voorbereiding op de plantestafette ingeleefd in het thema biodiversiteit.

Zij hebben de daadwerkelijke 'startschop' gegeven voor de GroenSpoor Plant-Estafette door het planten van bolletjes aan de West Tangent, vlak voor hun school. Alle leerlingen kregen na afloop een zakje zaad van de Hortus in Alkmaar mee om ook de eigen tuin en buurt bij- en vlinder-vriendelijk te maken.

In Heerhugowaard worden er vervolgens nog 17.000 bolletjes machinaal aangeplant langs het fietspad aan de west-Tangent: krokussen, blauwe druifjes en narcissen.  

Tentoonstelling praktische tuintips leerlingen Clusius

De leerlingen van het Clusius College hebben bovendien voor de bewoners van Heerhugowaard handige en praktische tips bedacht voor hun tuin en buurt om bijen, vlinders en vogels te lokken. Deze tentoonstelling wordt aan het einde van de plantestefette gefilmd en is dan zichtbaar voor het publiek, onder andere op de website van Groen Kapitaal. Dat is het netwerkplatform van de provincie Noord-Holland voor initiatieven die de biodiversiteit stimuleren.

Geen sociaal evenement, wel een zichtbaar resultaat

Dit jaar liep het dus even anders. Helaas was het niet mogelijk om met 30 tot 40 mensen te gaan planten. Maar wat is gelukt, is om deze mooie groene linten alsnog in alle gemeentes aan te leggen. In Alkmaar zijn dat biodiverse borders en bolletjes langs de Wadi’s aan het Claeszpad. In Heiloo komt er met Groei en Bloei en het bijenlint Heiloo  een groene verbinding die de landgoederen Willibrordus (GGZ NHN) en het Ter Coulster verbindt. In Castricum krijgt het park aan de Walstro duizenden bolletjes,  naast de vele besdragende stuiken die er het jaar daarvoor al zijn geplant door vrijwilligers van Bijzzzzaak. En tot slot plant een klein groepje bewoners 10 fruitbomen aan in de wijk Stroomwal.

We hopen volgend jaar op een echte plantestafette, waarin we de plantschop als estafettestokje doorgeven van gemeente naar gemeente en daarmee de start aankondigen van weer een nieuw groen lint in de gemeente!

 Link