Activiteiten van De Groene Reiger in de buurt

Nieuws

Beschrijving

Wat gebeurt er?

23-09-2023

Start van de vierde GroenSpoor Plantestafettes op 11 oktober 2023 in Heiloo  

Leerlingen van groep 5 van basisschool De Duif gaan op woensdagochtend 11 oktober samen met bewoners van Magentazorg en vrijwilligers van Groei en Bloei vaste planten en heesters planten in de wadi’s aan de Standertlaan.
Deze beplanting is niet alleen leuk om naar te kijken, maar is tevens goed voor bijen, vlinders en allerlei andere insecten. Meer planten in de wijk zorgt ook voor wat verkoeling in het steeds warmer wordende klimaat en voor opvang van het regenwater, Gemeente Heiloo trapt hiermee de 4e GroenSpoor Plantestafette af, waarin 14 gemeenten in Noord-Holland samen met hun inwoners, scholen, bedrijven en verenigingen werken aan méér biodiversiteit en een mooie omgeving.
Wil je weten waar de plantestafettes allemaal plaatsvinden of wil meedoen? Met dezelink krijg je het totale overzicht.

 Link

18-10-2021

GroenSpoor plant-estafette 2021 van start gegaan in Schagen  

Op zaterdagmiddag 16 oktober gaf gemeente Schagen het startschot voor de tweede GroenSpoor plant-estafette in Noord-Holland. Meteen een moment om aandacht te besteden aan de ambitie van de gemeente om 300.000 bomen te planten.

Met het planten van bessen dragende struiken en creëren van natuurvriendelijke oevers is Schagen de eerste van de 6 deelnemende gemeenten die samen met haar inwoners, scholen en bedrijven werken aan méér biodiversiteit en een bijdrage aan de klimaatadaptatie. De GroenSpoor plant-stafettes wodren georganiseerd door De Groene Reiger

Aantrekkelijke groene verbindingen voor mens en dier

De GroenSpoor plant-estafettes zorgen voor mooie, biodiverse en aantrekkelijke groene verbindingen binnen en tussen gemeentes. Deze groene sporen zijn niet alleen leuk om naar te kijken maar zorgen ook voor voedsel voor bijen, vlinders en vogels. Struiken die thuishoren in deze omgeving, zoals bijvoorbeeld vlierstruiken, meidoorn, grauwe wilg en sleedoorn worden geplant. Zij geven nectar en stuifmeel aan bijen, hommels, vlinders en andere insecten. Vogels kunnen hun nest maken in de struiken en zijn dol op hun bessen, egeltjes kunnen hier een schuilplekje vinden. Ze leveren leuke groene ommetjes, zorgen voor meer wateropvang en minder hitte stress.

De start van de aanplant van 300.000 bomen in Schagen

In Schagen werkten de deelnemers aan een van de locaties van "Schagen groeit door" dat als ambitie heeft om binnen 30 jaar 300.000 bomen en struiken te planten voor een groener Schagen voor de leefbaarheid van mens en dier. Het gaat niet alleen om biodiversiteit en een gezonde leefomgeving, inzet is ook het versterken van het landschap door historische verbindingswegen zoals bijvoorbeeld de oude trambaan, de oorspronkelijke terpen en kreekruggen weer zichtbaar te maken in het landschap. Wethouder Heddes: ''Gemeente Schagen wil de komende jaren heel veel bomen, struiken en bloemen planten. Wij doen dit zodat we kunnen wonen en recreëren in een mooie omgeving die past bij het landschap. We willen de biodiversiteit in de gemeente weer laten groeien in plaats van dat het afneemt.'' Die ambitie spreekt gedeputeerde Esther Rommel aan: “Provincie Noord-Holland beschermt het waardevolle landschap rond Schagen in de provinciale Omgevingsverordening. Ik zet mij er voor in met een bijdrage uit het Investeringsbudget Landschapsversterking dat we als provincie ook bijdragen aan het versterken van dit landschap en het verbeteren van de toegankelijkheid ervan voor de bewoners en recreanten. Door inheemse bomen en struiken te planten maken we naast de mensen ook de dieren blij.”

Handen uit de mouwen voor een groene en gezonde leefomgeving

Om te laten zien hoe je de dieren ook helpt met het inzetten op een groene gezonde leefomgeving presenteerden leerlingen van het Clusius handige en praktische tips om thuis duurzamer te leven. Zelf compost maken bijvoorbeeld, of hergebruik van materialen. Duurzamer inkopen doen betekent ook minder belasting van het milieu. En daarmee werk je ook mee aan de biodiversiteit .  En toen was het tijd voor actie: rond de 35 deelnemers vertrokken op de fiets naar de plantlocatie: de Lutjewallerweg, een historische verbindingsweg. Daar zetten de wethouder en gedeputeerde de eerste schop in de grond. Zij gaven hiermee de “de startschop” voor de GroenSpoor Plant-estafette 2021. Nadat alles gezaaid was en de planten in de grond stonden werd het estafettestokje, 'de startschop', doorgegeven aan de volgende gemeente die mee gaat doen aan de plantestafette: de gemeente Heerhugowaard.

De estafette vindt de aankomende weken nog plaats in Heerhugowaard, Alkmaar, Heiloo, Castricum en Heemskerk. Je kunt je hier nog opgeven: online aanmelden. Aan de plant-estafettes kunnen maximaal 30 tot 40 mensen deelnemen, dus wees er snel bij!

 Link

10-10-2021

Voor de tweede keer organisatie Plant estafettes  

Zes gemeenten in Noord-Holland planten met haar inwoners in achtereenvolgende weken (de estafette) aantrekkelijke groene linten aan met bloembollen, vaste planten, struiken en/of bomen. Dat kan in een wijk zijn, langs een fiets of wandelpad of op een bedrijventerrein. Bij de plant-estafettes zijn bewoners, scholen, ondernemers, zorginstellingen en lokale (natuur)verenigingen betrokken. De estafette begint 16 oktober in Schagen en vindt de weken daarop plaats in Heerhugowaard, Alkmaar, Heiloo, Castricum en Heemskerk.


Deelname
Wil je ook meedoen ? Geef je dan op via dit online inschrijfformulier of stuur een e-mailtje naar plantestafette@gmail.com. Aan de plantestafette kunnen maximaal 30 mensen deelnemen, dus wees er snel bij! Handen uit de mouwen voor een groene en gezonde leefomgeving De GroenSpoor plant estafettes zorgen voor mooie, biodiverse en aantrekkelijke groene verbindingen binnen en tussen gemeentes. Deze groene sporen zijn niet alleen leuk om naar te kijken maar zorgen ook voor voedsel voor bijen, vlinders en vogels. De droom is dat over de jaren steeds meer gemeentes in Noord-Holland deelnemen aan de jaarlijkse GroenSpoor plant estafettes en dat dit fijnmazige groene netwerk realiteit wordt! Doordat gezamenlijk wordt geplant worden mensen ook nog eens enthousiast gemaakt om zelf ook aan de slag te gaan.


Overzicht locaties plantestafette
Schagen                      Zaterdag 16 oktober 13.15 Clusius College
Plantlocatie                Lutjewaller weg
Te planten                  inheemse bessen dragende struiken, zaaien bloemenmengsel
Samen met                 Landschap NH, Clusius College


Heerhugowaard :      Dinsdag 26 oktober 13.30 AZC
Plantlocatie                Bermen langs de weg bij AZC
Te planten                  Heesters, vaste planten en verwilderingsbollen
Samen met                 LNH, Leerlingen Clusius, AZC en Groei en Bloei


Heiloo                         Woensdag 27 oktober 10.00 Paulusschool , Ypesteinerlaan
Plantlocatie                langs Ypesteinerlaan
Te planten                  Bioborders: vaste plantenborders
Samen met                 Leerlingen basisschool de Paulus, Basisschool de Meander, Bijenlint Heiloo, Vereniging Groei en Bloei


Castricum                   Woensdag 3 november 9.15 Clusius College Oranjelaan
Plantlocatie                Kortenaerpark
Te planten                  Struiken, vaste planten, zaaimengsel
Samen met                 Bijzzzzzaak, Groei en Bloei, LNH, Clusius College Castricum,


Alkmaar                      Donderdag 4 november 13.00 Hortus Alkmaar
Plantlocatie                Bedrijventerrein Beverkoog
Te planten                  Bollen, inrichten insectenhotel
Samen met                 Werknemers bedrijven, LNH, Hortus, Clusius Alkmaar


Heemskerk                 Woensdag 10 november 9.30 Basisschool de Kariboe
Plantlocatie                Rameaustraat
Te planten                  Bessendragende inheemse struiken
Samen met                 Bewoners wijk, leerlingen Kariboe, de buurttuin, LNH, verzorghuis Meerstate, Groei en Bloei

 Link

20-11-2020

Zoals de plantestafette in Heiloo: leuke foto's en filmpje  

Start plantestafette castricum: 8000 bollen in Park Walstro
Bekijk de video hier

 Link

04-11-2020

Plantestafette Gemeente Alkmaar  

Wethouder Robert te Beest geeft de startschop!

 Link