Activiteiten van De Groene Reiger in de buurt

Nieuws

Beschrijving

Wat gebeurt er?

20-04-2020

Bewoners Stroomwal vergroenen hun wijk in samenwerking met Greenspots  

Bewoners Stroomwal vergroenen eigen buurt

In de Broekpolder gaan meer dan 20 bewoners  zelf aan de slag om hun wijk te vergroenen en op te fleuren. Op zaterdag 18 april hebben de bewoners de eerste stap gezet. Zij hebben zo’n 35 ‘slieten’, dat zijn takken afkomstig van geknotte wilgen, met een groepje bewoners in de grond gezet. Deze ‘slieten’ groeien uit tot wilgen. Dat ging met een bescheiden aantal bewoners, om de anderhalve meter afstand te kunnen garanderen.

“We willen meer kleur, we willen fruitbomen, bloemen en vogels! “

In de oorspronkelijke nieuwbouwtekeningen van hun buurt waren veel bomen opgenomen. Volgens de bewoners van de Stroomwal valt dit in de praktijk behoorlijk tegen. “ Het is hier zo kaal, bijna geen enkele boom staat er”, is een veelgehoorde kreet van de bewoners.

Bewoners maakten een plan

Binnen het project GroenSpoor van de gemeente Heemskerk hebben de bewoners deze wensen voor meer groen in hun wijk naar voren gebracht. En ze hebben daarvoor een concreet plan gemaakt. Ze willen een (voor mens en dier) aantrekkelijke bloemenborder aan het begin van Stroomwal. Ze willen een wilgenrij langs het wandelpad aan het water. En ze willen bomen planten! Veel bomen!

Greenspot geeft subsidie

Vanuit De Groene Reiger, projectleider van GroenSpoor Heemskerk, is een subsidie aangevraagd bij het project Greenspot. Dit project wil wijkbewoners stimuleren om groene biodiverse oases aan te leggen in hun eigen wijk. Door het project Greenspot kan een aantal wensen bij de Stroomwal al worden gerealiseerd (https://platform.groenkapitaal.nl/greenspots/)

Half september komt een tweede plantactiviteit

De bloemenborder aan het begin van de stroomwal wordt half september aangelegd.  Landschap Noord-Holland heeft hiervoor een prachtig ontwerp gemaakt. Voor de aanplant van inheemse bomen en struiken en een ‘mini-boomgaardje’ is door de bewoners zelf financiering gezocht en gevonden! De planning is om deze rond half november dit jaar aan te planten.

 Link

24-01-2020

Dorien Kotterman, eigenaar van De Groene Reiger, is geïnterviewd door Groei & Bloei voor de rubriek Evergreen  

In het landelijke tijdschrift Groei en Bloei staat in het januari nummer een spaar pagina’s over De Groene Reiger. Daarin is ook mijn nieuwe tuin en Cinna, mijn hond, te bewonderen. Ik ben super trots op mijn tuin en kan niet wachten tot de pergola helemaal begroeid is met klimplanten.
Leuke anecdote: ik werd laatst gebeld naar aanleiding van dat artikel, niet vanwege mijn werk, niet vanwege mijn tuin, maar omdat ze wilden weten wat voor een hond het was $#128512;

 Link

26-10-2019

BioBorders wint tweede innovatieprijs KCNL  

MBO Wellant heeft met haar bijdrage aan het project BioBorders Melco de tweede prijs gekregen van het KennisCentrum natuur en Leefomgeving tijdens het grote KCNL Exponar Groen Perspectief op 10 oktober. Zij hebben met hun creatieve, concrete oplossingen voor bewoners van de nieuwbouwwijk Melco voor meer biodiversiteit en klimaatadaptatie op een hele innovatieve manier bijgedragen aan oplossingen in het groen domein.

 Link

26-10-2019

Natuurwerkdag 2 november op Landgoed Willibrordus  

Landgoed Willibrordus doet mee aan de landelijke natuurwerkdag.  Zaterdagochtend 2 november van 10.00 tot half 1 gaan we bloembolletjes, vaste planten en struiken planten. Soorten die voedsel, nestgelegenheid en schuilplaatsen bieden aan vogels, insecten en kleine zoogdieren. Daarnaast hangen we mezenkastjes op.

Startlocatie: Theeschenkerij deTrog  Bullaan 4 Heiloo. Opgeven via info@degroenereiger.nl of via www.natuurwegdag.nl

 Link

26-10-2019

GroenSpoor plantdag 23 november Heemskerk  

Op 23 november zijn er diverse plantactiviteiten die voortkomen uit de wensen en ideeën die zijn opgehaald dor de werkgroepen van GroenSpoor Heemskerk. De afgelopen maanden hebben de werkgroepen van GroenSpoor die bestaan uit bewoners, vertegenwoordigers van scholen, Groei en Bloei, PWN deze wensen en ideeën verder uitgewerkt tot concrete plannen. En op 23 november fietsen we tijdens een GroenSafari langs een aantal van de ze locaties  en worden de eerste bollen en bomen geplant.

 Link