Activiteiten van De Groene Reiger in de buurt

Nieuws

Beschrijving

Wat gebeurt er?

19-09-2018

Regionaal Groenspoor in HAL en BUCH  

We zijn gestart met het pilotproject regionaal Groenspoor in het kader het programma Groen Kapitaal van provincie Noord-Holland. Met deze pilot willen verkennen of met de aanpak Groenspoor een verbinding gelegd kan worden tussen de gemeenten op de strandwal - HAL en BUCH - en tussen de strandwal en de gebieden daarbuiten. Gemeenten kunnen (op termijn) het lokale Groenspoor faciliteren (voor hun inwoners, vrijwilligers en ondernemers), OLGRA zal de regionale verbinder zijn. Daarbij is de uitdrukkelijke wens grotere infranatuur te verbinden met lokaal groen en door te tijd heen flexibiliteit te bevorderen omwille van realisatie van kansen, betrokkenheid van actoren en verminderen van bureaucratie.

 Link

18-09-2018

Start GroenSpoor in Gemeente Heemskerk  

In 2019 gaat ook gemeente Heemskerk starten met Groenspoor. Heemskerk heeft in 2017 en 2018 al aantal bijeenkomsten georganiseerd in het kader van het vergroten van de biodiversiteit in de gemeente. Allerlei groene organisaties hebben hun wensen en ideeën voor het vergroten van de ingebracht, en dit is al een heel mooi uitgangspunt om groenspoor te gaan starten!

 Link