Wij werken samen met gemeenten, particuleren, organisaties en individuen

Samenwerking

Samenwerken en ontwerpen

Projecten in gemeenten

Heemskerk

Na de in de raad aangenomen motie om te komen tot een verhoogde biodiversiteit in de bebouwde omgeving van Heemskerk en de daaropvolgende nota Biodiversiteit is met een groep enthousiaste burgers en organisaties de projectgroep Biodiversiteit gestart. Deze vorm van burgerparticipatie is gekomen in een volgende fase die wordt begeleidt door een extern bureau met veel ervaring. Groenspoor werkt aan het versterken van bestaande en ontwikkelt nieuwe "natuurcombinaties". Door samenwerking in een groen netwerk verbindt Groenspoor biodiversiteit met andere relevante maatschappelijke en economische doelen. Projecten zijn in januari 2018 begonnen.

Bewoners Stroomwal vergroenen eigen buurt

In de Broekpolder gaan meer dan 20 bewoners zelf aan de slag om hun wijk te vergroenen en op te fleuren. Op zaterdag 18 april 2020 hebben de bewoners de eerste stap gezet. Zij hebben zo’n 35 ‘slieten’, dat zijn takken afkomstig van geknotte wilgen, met een groepje bewoners in de grond gezet. Deze ‘slieten’ groeien uit tot wilgen. Dat ging met een bescheiden aantal bewoners, om de anderhalve meter afstand te kunnen garanderen.

“We willen meer kleur, we willen fruitbomen, bloemen en vogels! “

In de oorspronkelijke nieuwbouwtekeningen van hun buurt waren veel bomen opgenomen. Volgens de bewoners van de Stroomwal valt dit in de praktijk behoorlijk tegen. “Het is hier zo kaal, bijna geen enkele boom staat er”, is een veelgehoorde kreet van de bewoners.

Bewoners maakten een plan

Binnen het project GroenSpoor van de gemeente Heemskerk hebben de bewoners deze wensen voor meer groen in hun wijk naar voren gebracht. En ze hebben daarvoor een concreet plan gemaakt. Ze willen een (voor mens en dier) aantrekkelijke bloemenborder aan het begin van Stroomwal. Ze willen een wilgenrij langs het wandelpad aan het water. En ze willen bomen planten! Veel bomen!

Greenspot geeft subsidie

Vanuit De Groene Reiger, projectleider van GroenSpoor Heemskerk, is een subsidie aangevraagd bij het project Greenspot. Dit project wil wijkbewoners stimuleren om groene biodiverse oases aan te leggen in hun eigen wijk. Door het project Greenspot kan een aantal wensen bij de Stroomwal al worden gerealiseerd. Meer over Greenspots

Half september komt een tweede plantactiviteit

De bloemenborder aan het begin van de stroomwal wordt half september aangelegd. Landschap Noord-Holland heeft hiervoor een prachtig ontwerp gemaakt. Voor de aanplant van inheemse bomen en struiken en een ‘mini-boomgaardje’ is door de bewoners zelf financiering gezocht en gevonden! De planning is om deze rond half november dit jaar aan te planten.


Video


Resultaten