Een aantrekkelijke biodiverse wijk samen met de bewoners in de buurt.

BioBorder© Nieuwbouwwijk MELCO

Contact
>> De Groene Reiger / BioBorder© / BioBorder© Nieuwbouwwijk MELCO

Inhoud


Alle sub-projecten van BioBorder©


Beschrijving

BioBorder© Nieuwbouwwijk MELCO

Aanpak BioBorders werkt!

In maart en april 2020 is onder de bewoners van de nieuwbouwwijk Melco die meegedaan hebben aan de BioBorder plantdagen  een steekproef gehouden . Centraal in deze steekproef stonden de volgende vragen:

  1. In welke mate heeft aanpak BioBorders bijgedragen tot meer groen in de tuin?
  2. Welke meerwaarde leveren de “groene” bewonersdagen?
  3. Wat willen de bewoners zelf doen om hun  wijk groener te maken?

De resultaten zijn naar mijn mening hoopgevend! De aanpak BioBorders lijkt te werken. Om wat conclusies te noemen:

  • In de steekproef hebben 88 % van de respondenten de tuin meer dan 40 % groen ingericht, Slechts 18 % heeft de tuin niet of weinig groen ingericht.Ter vergelijking: gemiddeld zijn in Nederland 50% van alle tuinen bijna of volledig versteend.Hiermee kunnen we concluderen dat op grond van de resultaten van de quicksan de aanpak BioBorders leidt tot ruim 30 % minder verstening dan in een gemiddelde tuin in Noord-Holland.
  • Het merendeel (55%) van de respondenten geeft aan dat de dag heeft bijgedragen aan het vergroenen van hun tuin. En nog eens 35% was toch al van plan een hele groene tuin aan te leggen en vond het vooral leuk om er meer over te horen. De conclusie is dat de aanpak BioBorders bij meer dan 50% van de deelnemers aan de groene bewonersdagen  heeft geleid tot meer groen in de tuin.

U kunt alle resultaten lezen in het eindrapport.

Groen Kapitaal >>

Doe het zelf pakket >>

Laatste nieuws van dit project

10-01-2019

Video

'Bloem en Bij'    04-nov-2018

'Mooi en kleurrijk bloeiende bermen'    01-nov-2018

Activiteiten waar aan iedereen kan meedoen. U bent van harte welkom!

Meer tijd in de natuur is gezond

Informatie

Publicatie

In het nieuws

Uit een enquête onder de bewoners die meegedaan hebben met de Melco plantdagen blijkt dat de bewoners hierdoor meer groen in tuin hebben aangelegd. Voor alle resultaten zie de resultaten quick-scan aanpak BioBorders die is uitgevoerd in opdracht van Gemeente Heiloo.
 Ga naar de website

Aanleg van kleurrijke bloemenborder in nieuwbouwwijk Melco. Lees meer in het artikel Groen Kapitaal Provincie Noord-Holland
 Ga naar de website