Nieuwe groene verbindingen in de bestaande groene hoofdstructuur

Het Proces: Groenspoor

Omschrijving

Werkprincipes

collage

Werkprincipes

 • Starten met lokale energie: Belangrijk is om te starten met de ideeën die er al zijn, de energie die aanwezig is om ideeën en initiatieven te realiseren. Oftwel: “ alles is al aanwezig, het hoeft slechts gevonden te worden”.
 • Iedereen kan meedoen: Of je nu een bedrijf, instelling, school, initiatiefnemer in je buurt bent: iedereen kan zijn haar idee inbrengen en meewerken aan GroenSpoor.
 • Sturen op win-win: Gedeelde “verlangens”, gezamenlijke verantwoordelijkheid en vervolgens samen aan het werk.
 • Wat energie geeft, heeft prioriteit: Uiteindelijk is het belangrijkste wat telt of de verschillende partijen er samen voor willen gaan. Als er een gemeenschappelijke droom, gezamenlijke energie is, dan komen er ook vaak oplossingen voor belemmeringen en het benodigde geld.
 • Aansluiten bij bestaande groenstructuur: Uitgangspunt van een ecologische verbinding is de bestaande groenstructuur. Het benutten, verbeteren en het uitbreiden daarvan.

Werkwijze

 • Inventarisatie: Na het opstellen van een “groen-sociale kaart” worden partijen geïnterviewd op hun wensen en ideeën ten aanzien van (meer) biodivers groen.
 • Groensafari: Tijdens een route langs de kansrijke sporen lichten de deelnemers hun wensen en ideeën toe
 • Uitvoeringsplan: Waar is de precieze locatie, wat moet er gebeuren...?
 • Aanleg: de financiën en het onderhoud geregeld dan kan er met de start van het spoor worden begonnen!
 • Evaluatie: inspiratiesessie en het uitwisselen van voortgang, kennis en ervaringen.
collage

Resultaten

 • Win-win op het gebied van gezondheid, klimaat-bestendigheid, sociale cohesie, educatie, recreatie, economie en natuurlijk natuur
 • Nieuwe groene verbindingen in de bestaande groene hoofdstructuur
 • Ontwikkeling van een lokaal/regionaal groen-sociaal netwerk
 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid en financiering