Nieuwe groene verbindingen in de bestaande groene hoofdstructuur

Het Proces: Groenspoor

Omschrijving

Werkwijze

Inventarisatie

De eerste stap is het bepalen van de stakeholders in de gemeente: wie heeft er allemaal baat bij groen. Dat kan zijn een zorginstelling in het kader van gezondheid en participatie, een camping in het kader van toerisme en scholen in het kader van educatie. Dit noemen wij de groen-sociale kaart. Op grond van deze lijst worden er een aantal partijen geïnterviewd op hun wensen en ideeën ten aanzien van meer of meer biodivers groen. Op grond van gemeenschappelijke wensen en aanzien van het groen komen kansrijke sporen naar boven.

Groensafari

Tijdens een route langs de kansrijke sporen lichten de deelnemers hun wensen en ideeën toe: de groensafari. Zij bespreken en vullen deze wensen en ideeën aan waardoor ook draagvlak ontstaat voor de sporen. In de workshop die daarop volgt stellen de deelnemers welke sporen zij willen uitwerken op grond van energie en win-win.

Uitvoeringsplan

Met de werkgroepjes die ontstaan zijn tijdens de workshop gaan de werkgroepleden aan de slag met het uitvoeringsplan. Waar is de precieze locatie, wat moet er gebeuren, wie gaat welke actie uitvoeren, hoe wordt het gefinancierd, onderhouden en gemonitord?

Aanleg

Wanneer het uitvoeringsplan klaar is, de financiën en het onderhoud geregeld dan kan er met de start van het spoor worden begonnen! Dat kan een campagne zijn voor de bij, de aanleg van een landgoederenroute, een onderzoek naar ene gezonde groene fietsroute o scholieren het vergroenen van nieuwbouwijken.

Evaluatie

Regelmatig komen de werkgroepen bijeen voor een inspiratiesessie en het uitwisselen van voortgang, kennis en ervaringen. Aan de hand van nieuwe wensen en ideeën komen er nieuwe partners bij.